Státní, obecní a městské vlajky vyrábíme technologií sublimace na kvalitní polyesterové materiály, ty doporučujeme zákazníkům dle využití vlajek (interér, exteriér).

Státní vlajky jsou jedním z neznámějších a nejpoužívanějších státních symbolů. Vyvěšují se při státních svátcích a výjimečných událostech. Označují budovy státních orgánů – třeba ministerstva, krajské úřady nebo Úřad vlády České republiky. Můžeme je vidět také při různých sportovních, kulturních a charitativních událostech.

Obce a města vlajkami symbolizují regionální příslušnost. Pestrobarevné vlajky oživí tvář každého města a obce při různých slavnostních a svátečních příležitostech - oslavy výročí založení, různých sportovních akcích, hodech, trzích...

Při vyvěšování státních vlajek bychom měli ctít určitá pravidla.

Rozměry stran státních vlajek by měly odpovídat poměru 2:3 nebo 3:5. Mnohé vlajky mají poměr šířky a délky osobitý, např. Polsko 5:8, USA 10:19 aj.

Základní pravidlo vyvěšování státní vlajky České republiky je stanoveno zákonem č. 352/2001 Sb. v platném znění,
o užívání státních symbolů České republiky, ve kterém se mj. v § 8 praví,
že pokud se vyvěšují se státní vlajkou současně ještě státní vlajky jiných států, umístí se vlajka vždy:

    vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek
    uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
    v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek
    první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5

Více informací o správném způsobu vyvěšování státních vlajek naleznete zde.

Vlajky a prapory krajů, měst, městských částí a obcí vyrábíme obvykle v rozměru 100x150 cm, případně 150x225 cm nebo 60x90 cm, tedy vždy v předepsaném poměru stran šířky k délce 2 : 3. Jiné rozměry vyrábíme dle požadavku objednatele.Kontakt

Direct Media, s.r.o.
Špitálka 8, CZ - 602 00 BRNO
IČ: 63479613, DIČ: CZ63479613

Ing. Zdeněk Maňák, Dis.
obchodní manager
vlajky@directmedia.cz

mobil: +420 777 715 002